خلاصه عملکرد Scopus

  • ۱۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۰/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
  • ۰ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
  • ۰ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
  • ۰ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

%
مقالات با همکاری بین‌المللی
%
خوداستنادی (پژوهشکده)
۶۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

https://goo.gl/maps/3u3RC6kw5Hs51mri7

پژوهشکده کردستان‌شناسی با هدف شناخت ویژگی‌ها و بازنمودن ناگفته‌های فرهنگی کردستان به مثابه یکی از حوزه‌های اثرگذار ایران و انجام پژوهش‌های اصیل تطبیقی در حوزه زبان و ادبیات فولکلوریک و مکتوب کردی و سایر زبانها از سال ۱۳۷۹ با موافقت اصولی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با گروه پژوهشی زبان شناسی و ادبیات کُردی تاسیس و در راستای توسعه فعالیت­ها و طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهشی اصیل در حوزه فرهنگ­‌های بومی و اصیل ایرانی و مطالعه و پژوهش در حوزه بررسی‌­های راهبردی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و اجرایی مناطق کردنشین با ایجاد دو گروه پژوهشی مطالعات تاریخ و فرهنگ کردستان و مطالعات راهبردی و توسعه کردستان و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از مرکز به پژوهشکده کردستان­‌شناسی ارتقا یافت.

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: