خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
 • ۲۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۵/۹۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۴۸ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۷ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۱۲۴ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۲۱ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۴۷%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۶%
خوداستنادی (دانشکده)
۷۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

روند طرح‌هاي پژوهشي

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

فهرست طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • نمایش تا از کل مورد

گروه‌هاي آموزشي

زبان و ادبیات عرب

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

زبان و ادبیات کردی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

زبان و ادبیات فارسی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات

زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات