حذف ۱ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۶/۲۶
 • ۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۷۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۲/۹۹ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۹۴ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۳۵ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۵۲۳۵ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۴۰۳ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۴۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۳%
خوداستنادی (دانشکده)
۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

مهندسی معدن

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

مهندسی برق-الکترونیک و مخابرات

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات

مهندسی برق-قدرت و کنترل

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

مهندسی کامپیوتر

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات

مهندسی شیمی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

مهندسی عمران

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات

مهندسی صنایع

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

مهندسی مکانیک

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات