خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۱۲/۵
 • ۴۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۶۵ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۲/۲۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۰۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۳ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۷ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۲ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۲۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۰%
خوداستنادی دانشکده
۶۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

حقوق

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

جامعه شناسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

روان شناسی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

معارف اسلامی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

علوم تربیتی

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

مشاوره

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

علوم اقتصادی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

مدیریت بازرگانی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

حسابداری

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

فقه شافعی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

تربیت بدنی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات