خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۱۲/۴
 • ۳ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۲ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۲۱/۱۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۸۴ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۴۳ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۵۵۰۰ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۶۰ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۶۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۳%
خوداستنادی دانشکده
۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

ژئومورفولوژی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

آب و هواشناسی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

جنگلداری

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

شیلات

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

محیط زیست

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

مرتع و آبخیزداری

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات