خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۱۲/۴
 • ۴ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۶۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۲/۴۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۸۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۳۸ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۶۹۹۸ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۵۶۴ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۱۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۳%
خوداستنادی دانشکده
۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Impact Factor J. Cite Score Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

آمار

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

علوم زمین

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

علوم زیستی

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

شیمی

 • اعضاء: ۲۰ مقالات: استنادات

ریاضی

 • اعضاء: ۱۸ مقالات: استنادات

فیزیک

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات